Barviva

V některých masných výrobcích se používají také přírodní barviva. Ta slouží především ke zvýraznění barvy masného díla, kontrastu jeho jednotlivých složek a v některých případech též k tvorbě různých obrazců v řezu výrobků. O konkrétních barvivech v masných výrobcích se dozvíte více ve videu.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace