Fosfáty

Fosforečnany napomáhají vytváření struktury masných výrobků. Kromě toho v masném díle umožňují rozptýlit a stabilizovat tuky. V mase se nachází přirozeně, proč tedy zvyšujeme jejich koncentraci?

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace