Jak dělíme šunky?

Šunky můžeme dělit nejen podle jakostních tříd, ale i z technologického hlediska.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace