Jak správně ohřát párek?

Proč je lepší párek před podáváním ohřát? Podívejte se na naše video.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace