Jaký je obsah bílkovin v šunkách?

Nemusíte si číst etiketu, abyste zjistili, kolik procent svalové bílkoviny daná šunka obsahuje. Stačí se podívat na naše video.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace