Lze si párek vyrobit doma?

Někdy je lepší výrobu uzenin nechat řezníkům, kteří mají žádoucí podmínky pro jejich výrobu.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace