Pochází maso ze schválených jatek?

Kde na obalu výrobku najdeme informaci o tom, že zvířecí maso prošlo veterinární kontrolou? Podívejte se na naše video.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace