Praganda

Název známé dusitanové solicí směsi nepřipomíná matičku Prahu náhodou. Jaký je její příběh?

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace