Složení masných výrobků (dusitany)

Růžová barva většiny masných výrobků je dána přítomností dusitanu sodného ve směsi s chloridem sodným. Když se dusitany zhruba před 100 lety začaly do uzenin cíleně přidávat, šlo hlavně o stabilizaci jejich růžové barvy během zpracování. Až následně byla objevena další, mnohem důležitější funkce dusitanů. Před čím nás dusitany chrání?

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace