Mražení

Při správném dodržení několika málo zásad lze maso velmi snadno zamrazit a uchovat mu tak jeho jedinečné vlastnosti na delší dobu, než jej budete znovu potřebovat. Mražení však zbytečně neprotahujte, chcete přeci kvalitu, no ne?