Dusitany

Růžová barva většiny masných výrobků je dána přítomností dusitanu sodného ve směsi s chloridem sodným. Když se dusitany zhruba před 100 lety začaly do uzenin cíleně přidávat, šlo hlavně o stabilizaci jejich růžové barvy během zpracování. Až následně byla objevena další, mnohem důležitější funkce dusitanů. Před čím nás dusitany chrání?

Zpět do kategorie "Složení masných výrobků" Zpět do kategorie 
"Složení masných výrobků"